Akredytacja

Laboratorium Badań Środowiska „LabAnalityka” Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 935 ( dziedzina badań: właściwości fizyko-chemiczne, środowisko pracy)  – potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji

więcej
więcej

Certyfikat akredytacji

pobierz pdf
pobierz pdf

Polityka jakości i cele jakości

więcej
więcej