System zarządzania

LabAnalityka” Sp. z o.o. posiada Certyfikat systemu zarządzania wg ISO 9001:2015 i 14001:2015, wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.
Zakres objęty systemem zarządzania zgodny z wymaganiami normy:

  • Badania chemiczne;
  • Opracowanie metod badawczych;
  • Opiniowanie dokumentacji technicznej;
  • Pomiary z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz czynników szkodliwych w środowisku pracy.

 Akredytacja

Laboratorium Badań Środowiska znajdujące się w strukturze organizacyjnej „LabAnalityka” Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 935 potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy 17025:2018-02 w zakresie:

  • Pobierania próbek gazów odlotowych, powietrza i ścieków, wody do spożycia przez ludzi
  • Badań chemicznych gazów odlotowych, powietrza, ścieków, wody do spożycia przez ludzi, odpadów
  • Badania właściwości fizycznych gazów odlotowych, powietrza i ścieków, odpadów,  wody do spożycia przez ludzi
  • Badań dotyczących inżynierii środowiska – gazy odlotowe, czynniki szkodliwe i uciążliwe w  środowisku pracy, oświetlenie, mikroklimat, hałas

Aktualny zakres akredytacji AB 935 dostępy jest na stronie pca.gov.pl

Zakres akredytacji

więcej
więcej