Badania środowiskowe – aparatura

Pomiary terenowe:

 • analizator spalin MRU MGA-5
 • mikromanometr DMM 01DPN
 • przepływomierz DFM 1197-1-2-3
 • termoanemometry Testo 435-1
 • automatyczny pyłomierz grawimetryczny EMITEST 1590
 • dozymetr hałasu DM-50
 • mierniki poziomu dźwięku 2236C Brüel & Kjaer
 • mierniki poziomu dźwięku 2250 Brüel &Kjaer
 • kalibrator akustyczny 4231 Brüel &Kjaer
 • luksomierz L-52 SONOPAN
 • luksomierz L-100 SONOPAN
 • kalibrator fotometryczny KF-10 SONOPAN
 • analizator Quest QT-31-1 do pomiaru WBGT
 • aspiratory 224-44TX
 • aspiratory AMZ-1

Analizy laboratoryjne:

 • spektrometr absorpcji atomowej SavantAA Sigma z piecem grafitowym GF -5000 GBC
 • chromatograf gazowy model Agilent 6850A ECD
 • chromatograf gazowy model Agilent 6850A z FID
 • chromatograf gazowy model Agilent 6850A z FID
 • spektrofotometr UV-VIS GBC 916
 • spektrofotometr HACH 2800
 • analizator rtęci MA-2000 Nippon
 • analizator AOX DEXTAR
 • mikrofalowy system przygotowania próbek MAGNUM II Ertec
 • analizator OWO ThrmoFisherSCIENTIFIC
 • Chromatograf jonowy IC Compact Flex 930
 • ICP Ultima 2000 Jobin Yvon

Analizy wykonujemy korzystając z odczynników wysokiej jakości (Merck, POCH, Fluka, Sigma-Aldrich, Riedel-de Haen, LGC Standards) oraz certyfikowanych wzorców i materiałów odniesienia (Merck, Sigma-Aldrich, Fluka, Tusnovics Instruments, Promochem).