„LabAnalityka” Spółka z o.o.

Badania substancji chemicznych

„Dążymy do doskonałości w dostarczaniu rzetelnej wiedzy o parametrach substancji chemicznych w produkcji, handlu i środowisku, dbając o środowisko naturalne oraz zaufanie klientów i pracowników”

Spółka w ramach swojej działalności świadczy kompleksowe usługi dla grupy kapitałowej PCC Rokita polegające na pełnej analizie i kontroli jakości procesu technologicznego oraz wykonuje kompleksowe badania i pomiary z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Dysponujemy wykwalifikowaną, doświadczoną i systematycznie poszerzającą wiedzę kadrą oraz nowoczesnym sprzętem pomiarowo-analitycznym gwarantującym naszym Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Badania środowiska naturalnego

srodowisko naturalne

Analizy wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, odpadów, pomiary emisji i imisji.

Badania środowiska pracy

srodowisko pracy

Analizy substancji szkodliwych, pomiary hałasu, oświetlenia, mikroklimatu i sprawności wentylacji.

Laboratorium Badań Środowiska

Akredytacja PCA Nr AB 935
w zakresie:

  • Badania hałasu – próbki środowiskowe

  • Badania chemiczne gazów odlotowych, powietrza, wody, ścieków

  • Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe, oświetlenie, mikroklimat

  • Badania właściwości fizycznych gazów odlotowych, powietrza, wody, ścieków

  • Pobieranie próbek gazów odlotowych, powietrza, wody, ścieków