„LabAnalityka” Spółka z o.o.

 „Dążymy do doskonałości w dostarczaniu rzetelnej wiedzy o parametrach substancji chemicznych w produkcji, handlu i środowisku, dbając o środowisko naturalne oraz zaufanie Klientów i Pracowników”

Prowadząc działalność zgodnie z obowiązującymi nas wymaganiami i ustaleniami z Klientem, jesteśmy zorientowani na ciągłe doskonalenie systemu zarządzania.

więcej o firmie

Nasze usługi

Analizy fizyko-chemiczne

Analizy fizyko-chemiczne surowców, pólproduktów i wyrobów gotowych oraz kontrola procesów chemicznych.

czytaj więcej

Pomiary i badania środowiska naturalnego

srodowisko naturalne

Analizy wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, odpadów, pomiary emisji i imisji.

czytaj więcej

Pomiary i badania środowiska pracy

srodowisko pracy

Analizy substancji szkodliwych, pomiary hałasu, oświetlenia, mikroklimatu i sprawności wentylacji.

czytaj więcej

Akredytacja

Laboratorium Badań Środowiska znajdujące się w strukturze organizacyjnej „LabAnalityka” Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
czytaj więcej

System zarządzania

LabAnalityka” Sp. z o.o. posiada Certyfikat systemu zarządzania wg ISO 9001:2015 i 14001:2015, wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.
czytaj więcej

Struktura spółki