O firmie

Analizy chemiczne i badania środowiskowe

„LabAnalityka” Sp. z o.o. powstała w 2000 r. na bazie ośmiu laboratoriów produkcyjnych i laboratorium ochrony środowiska Zakładów Chemicznych „Rokita”.

W ramach swojej działalności, Spółka świadczy usługi badań chemicznych, polegające na pełnej analizie i kontroli procesu technologicznego, surowców i produktów oraz wykonywaniu kompleksowych badań i pomiarów z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

„LabAnalityka” Sp. z o.o. składa się z czterech laboratoriów:

Laboratorium Centralnego

Pracownia Klasyczna, Pracownia Instrumentalna

Laboratorium Centralne

Laboratorium zajmuje się kontrolą jakości surowców i wyrobów gotowych, analizą procesów międzyoperacyjnych. Wykonuje prace badawczo-rozwojowe oraz opracowuje i wdraża nowe metody badawcze.

Laboratorium Południe

Pracownie Klasyczne, Pracownia Instrumentalna

Laboratorium Południe

Laboratorium zajmuje się badaniami analitycznymi i aplikacyjnymi na potrzeby Kompleksu Rokopoli oraz badaniami analitycznymi i pracami badawczymi na potrzeby Kompleksu Chlorowego PCC Rokita SA.

Laboratorium Północ

Pracownia Środków Ochrony Roślin, Pracownia Siarczanowanych

Laboratorium Północ

Laboratorium zajmuje się badaniami kontroli międzyoperacyjnej i wyrobów gotowych dla PCC Exol SA, Kompleksu Polioli PCC Rokita SA, ADAMA Manufacturing Poland SA,  oraz pracami badawczymi na potrzeby PCC Exol SA.

Laboratorium Badań Środowiska

Badania środowiska naturalnego oraz środowiska pracy

Laboratorium Badań Środowiska

Laboratorium zajmuje się badaniami środowiska naturalnego oraz środowiska pracy, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 935 potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.