O firmie

„LabAnalityka” Sp. z o.o. powstała w 2000 r. na bazie ośmiu laboratoriów produkcyjnych i laboratorium ochrony środowiska Zakładów Chemicznych „Rokita”.

Spółka w ramach swojej działalności świadczy kompleksowe usługi dla Grupy Kapitałowej PCC Rokita polegające na pełnej analizie i kontroli jakości procesu technologicznego oraz wykonuje kompleksowe badania i pomiary z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Dysponujemy wykwalifikowaną, doświadczoną i systematycznie poszerzającą wiedzę kadrą oraz nowoczesnym sprzętem pomiarowo-analitycznym gwarantującym naszym Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Personel

Kwalifikacje personelu laboratorium są ciągle podwyższane poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez kompetentne organizacje (PROLAB, CE2, PCBC, IMP, Politechnika Gdańska, Gdańska Fundacja Wody, PCA).

Personel Laboratorium  uczestniczy  w porównaniach międzylaboratoryjnych (Wody – Politechnika Krakowska, pH- Centrum Badań Ekologicznych PAN, substancje szkodliwe dla zdrowia – IMP, badania hałasu i oświetlenia- WSSE Tarnobrzeg, LGC Standards).

Aparatura

Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesną aparaturą zapewniającą wysoką jakość wykonywanych pomiarów i analiz.

Pomiary terenowe:

 • analizatory gazów spalinowych
 • pyłomierze
 • przepływomierze i termoanemometry
 • rotametry
 • gazomierze
 • aspiratory
 • mierniki poziomu dźwięku
 • luksomierze
 • miernik mikroklimatu
 • analizatory tlenu i gazów wybuchowych
 • rurki szybkiego odczytu
 • próbniki do gazów, cieczy i ciał stałych

Analizy laboratoryjne:

 • pehametry
 • konduktometry
 • tlenomierze
 • gęstościomierze
 • refraktometry
 • wiskozymetry
 • titratory
 • tensjometr
 • komparatory barw
 • wagosuszarki
 • ultratermostat
 • chromatografy gazowe z detektorami FID, ECD i TCD
 • chromatografy cieczowe
 • chromatografy jonowe
 • spektrofotometry
 • spektrometry ICP
 • spektrometry FT-NIR
 • spektrometr ASA
 • fotometry płomieniowe
 • analizator AOX
 • analizatory OWO
 • analizatory rtęci
 • oraz przyrządy pomocnicze