Personel

Kwalifikacje personelu laboratorium są ciągle podwyższane poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez kompetentne organizacje (PROLAB, CE2, PCBC, IMP, Politechnika Gdańska, Gdańska Fundacja Wody, PCA).

Personel Laboratorium  uczestniczy  w porównaniach międzylaboratoryjnych (Wody – Politechnika Krakowska, pH- Centrum Badań Ekologicznych PAN, substancje szkodliwe dla zdrowia – IMP, badania hałasu i oświetlenia- WSSE Tarnobrzeg, LGC Standards).