System zarządzania jakością

„LabAnalityka” Sp. z o.o. posiada Certyfikat systemu zarządzania wg ISO 9001:2015 i 14001:2015, wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.
Zakres objęty systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy:

  • Badania chemiczne;
  • Opracowanie metod badawczych;
  • Opiniowanie dokumentacji technicznej;
  • Pomiary z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Polityka i cele jakości