Kontakt

„LabAnalityka” Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

tel. +48 71 794 3425
fax: +48 71 794 2419

NIP: 988-01-73-481
REGON 932233599

Konto: BOŚ SA
87 1540 1030 2103 0576 5812 0001

email: