Kontakt

„LabAnalityka” Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny

NIP: 988-01-73-481,
REGON 932233599
BDO 000148188

Konto: BOŚ SA
87 1540 1030 2103 0576 5812 0001