Analizy chemiczne – aparatura

Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesną aparaturą zapewniającą wysoką jakość wykonywanych pomiarów i analiz.

ICP Ultima 2000 Jobin Yvon

Chromatograf gazowy z przystawką headspace Agilent

Zestaw do chromatografii cieczowej z serii LaChrom HITACHI Merck

Chromatograf jonowy ICS-1000 Dionex

Spektrometr Avatar 330 FT-IR Thermo Nicolet

High TOC II z autosamplerem Elementar

Gęstościomierz cyfrowy DE40 Mettler-Toledo

Aparat do automatycznego miareczkowania Titrando 809 Metrhom

Titraror do oznaczania wody metodą KF DL31 Mettler-Toledo

ICP Ultima 2 Jobin Yvon

Spektrometr AAS Savanta ∑ GBC Scientific

Chromatograf gazowy Agilent 7890 GC System

Chromatograf gazowy Clarus 500 Arnel Perkin Elmer

Spektrometr ICP-CCD Spectro Arcos I

Spektrometr FT-NIR Antaris Thermo Electron Corporation

Lepkościomierz typu DV2TLVKJ0 Brookfield Eng. Lab.

Titrator V20S Mettler Toledo do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera z piecykiem do suszenia próbek typ DO300

Fotometr płomieniowy BWB Technologies

Chromatograf HPLC Infinity 1260 z detektorami ELSD i RI firmy Agilent Technologies