Analizy chemiczne

LabAnalityka” Spółka z o.o. oferuje profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie:

 • Badań substancji chemicznych

 • Kontroli procesów chemicznych

 • Pomiarów i badań w ochronie środowiska

 • Pomiarów i badań na stanowiskach pracy

Techniki analityczne

Do wykonywania pojedynczych analiz i rozwiązywania złożonych problemów wykorzystuje następujące techniki analityczne:

 • chromatografia gazowa (GC), chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia jonowa (IC),
 • spektrofotometria UV, VIS,
 • spektrometria podczerwieni (IR), spektrometria bliskiej podczerwieni (NIR),
 • atomowa spektrometria emisyjna (ICP-OES),
 • atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS),
 • fotometria płomieniowa (Na+, K+),
 • analiza elementarna (TOC, Hg),
 • metody elektrochemiczne: potencjometria, konduktometria,
 • różnorodne metody miareczkowe,
 • badania własności fizycznych,
 • badania aplikacyjne polioli.