Contact

„LabAnalityka” Ltd.

ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny

tel. +48 71 794 3425
fax: +48 71 794 2419

NIP: 988-01-73-481,
REGON 932233599

Account: BOŚ SA
87 1540 1030 2103 0576 5812 0001