Badania substancji chemicznych

Program praktyk i staży

Trennlinie

Audit zewnętrzny przeprowadzony przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

Trennlinie

Badania substancji chemicznych

"Dążymy do doskonałości w dostarczaniu rzetelnej wiedzy o parametrach substancji chemicznych w produkcji, handlu i środowisku, dbając o środowisko naturalne oraz zaufanie klientów i pracowników" 

Spółka w ramach swojej działalności świadczy kompleksowe usługi dla grupy kapitałowej PCC Rokita polegające na pełnej analizie i kontroli jakości procesu technologicznego oraz wykonuje kompleksowe badania i pomiary z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Dysponujemy wykwalifikowaną, doświadczoną i systematycznie poszerzającą wiedzę kadrą oraz nowoczesnym sprzętem pomiarowo-analitycznym gwarantującym naszym Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług. 

Pracownia Badań Środowiska


Akredytacja PCA
Nr AB 935
w zakresie:

  • Badania hałasu – próbki środowiskowe
  • Badania chemiczne gazów odlotowych, powietrza, wody, ścieków
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe, oświetlenie, mikroklimat
  • Badania właściwości fizycznych gazów odlotowych, powietrza, wody, ścieków
  • Pobieranie próbek gazów odlotowych, powietrza, wody, ścieków
 

Badania środowiskowe

Badania środowiskowe

Analizy wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, odpadów, pomiary emisji i imisji. ...więcej

Badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy

Analizy substancji szkodliwych, pomiary hałasu, oświetlenia, mikroklimatu i sprawności wentylacji. ...więcej

PCC. synergies at work